Wie is Elisabeth


Geroepen werd ik
vanuit de diepte van de nacht
getrokken, naar ongekende stilte,
oorsprong van bestaan,
in grotten gekoesterd
en bewaard gebleven.

Langs een zuil van zonlicht
daal ik af naar die diepte,
waar tijd afwezig lijkt
en levend vuur gestold in steen;
oeroud brengt het verkoeling
aan wie dorst naar oorsprong.

Het zachte duister maakt
vloeibaar
en stromen deed ik,
tot er niets meer van mij over is
dan een idee
en wat los gebeente.

Ongekende ruimten leggen
zichzelf in mij bloot.
In oeroude steen
zoek ik de moeder
vind ik het masker van de dood
en de navelstreng tot leven.

. . .

Verkwikt ben ik
uit een diepe slaap ontwaakt.
En zingend dans ik
langs het licht omhoog.
Ben ik een ander
dan ik was voorheen.

in: Sjamaans Spiegel Orakel
van: Roelien de Lange

Mijn levensweg
Mijn levensweg kenmerkt zich door een voortdurend zoekend leren, ontwikkelen en groeien. Zowel persoonlijk als in mijn werk.
Op verschillende momenten in mijn leven, op kruispunten, sloeg ik een andere weg in. En zo kwam ik ook steeds dieper in mijzelf terecht en bij de dingen waar ik mee worstelde. Regressietherapie heeft mij enorm geholpen me weer te verbinden met mezelf, van mezelf te houden, en trots te zijn op wat ik kan en heb gedaan.

In mijn werk nu, als regressie- en reïncarnatietherapeut begeleid ik je op een zachte, duidelijke en diepgaande wijze naar de kern van je probleem.
Als therapeut en reisgenoot reis ik zo een poosje met je mee.
Centraal in mijn werk zijn mijn waarden: aandacht en betrokkenheid, respect, kwaliteit, schoonheid en persoonlijke groei.
Als Enneagram type 1 (de perfectionist) hou ik van duidelijkheid, structuur en kwaliteit. Dat vind je ook terug in mijn aanpak en begeleiding.

Inspiratiebronnen
Veel van mijn inspiratie vind ik in de mooie teksten en gedichten van Oriah Mountain Dreamer en Eckhart Tolle, in de boeken over gnostiek van Bram Moerland, en in de ontmoetingen tijdens de vele pelgrimstochten naar de kloosters in Roemenië die ik in de loop der jaren heb mogen begeleiden.

Mijn pad: van fysiek naar psychisch
In de eerste jaren na mijn studie Biologie richtte ik me in mijn werk op het voorkómen van ziekte bij werknemers door blootstelling aan chemische en fysieke factoren in het werk. Na een jaar wonen en werken in Mozambique verplaatste mijn aandacht zich naar de emotionele en psychische belasting in het werk. Wat ik mooi vond aan dit werk was dat we probeerden ziekte te voorkómen. Maar helaas lukte dat heel vaak niet. Toen steeds meer mensen een burn-out kregen, vroeg ik mij af waarom de ene wel en de andere niet. Bezieling in het werk bleek een belangrijke rol te spelen, zowel in het wel als niet krijgen van een burn-out.
In 2003 verliet ik het UMC-Utrecht en begon ik mijn eigen Bureau BALANS.

Gids op je levensweg – bezinning en bezieling
Ik zette mijn volgende stap, letterlijk en figuurlijk. Ik ging mensen begeleiden in hun zoektocht naar bezinning en bezieling tijdens pelgrimstochten en retraites. Ik werd een gids op hun levensweg. Stilte, in de natuur zijn, en zoeken naar de verbinding met het mysterie maakten deel uit van de vele, vele tochten in de bergen en bossen van Noord Roemenië, waar we van klooster naar klooster liepen.
In die periode deed ik de studie Religiewetenschappen met de master Geestelijke begeleiding. Daarvoor interviewde ik 14 mensen over stilte, wat resulteerde in een Masterthesis met als titel: Stilte op je levensweg.
Naast de wandelingen waarin ik in de stilte de ruimte schiep waar het ongeziene gezien kon worden, ging ik steeds meer verdiepende gesprekken voeren met deelnemers. Ik hoorde veel over hun levensverhalen en de worstelingen met zichzelf en/of in relaties met anderen, privé of op het werk.

Op een kruispunt in mijn leven
Ik begon een coaching praktijk. Daarin bied ik o.a. het coaching programma 7 stappen naar zinvol werk aan, voor vrouwen op een kruispunt in hun leven. Voor vrouwen die vastlopen in hun werk, er geen voldoening meer in vinden, niet weten wat ze willen of moeite hebben met keuzes maken.
Ik ontdekte tijdens deze coachingsprogramma’s dat we soms vastliepen en ik meer tools nodig had. Ik volgde de opleiding tot regressie- en reïncarnatietherapeut. Een therapie waarin je werkelijk en diepgaand bij de kern van jezelf komt en hardnekkige en onbewuste problemen op kunt lossen.
Met veel liefde en aandacht reis ik nu mee met mijn cliënten op hun reis terug in de tijd, op hun reis naar binnen, om weer vrij te komen van beperkende gedachten en gevoelens, en in het hier nu te komen en te leven zoals je dat zelf wilt, in balans met je Zelf.

Kleding als Taal
Mijn liefde voor schoonheid én persoonlijke groei kon ik ik kwijt in de opleiding Kleding als Taal. Hierin heb ik geleerd hoe je je innerlijke kwaliteiten en wie je bent kunt laten zien in de kleding die je draagt. Voor wie dat wil sluiten we een coaching-/therapie-traject af met een persoonlijk kledingadvies op basis van het Groot Innerlijk Kompas.

Scroll naar boven